ΙΕΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
Σχεδιασμός ιστοσελίδας για το ΙΕΚ Βέροιας
Σχεδιασμός ιστοσελίδας για το ΙΕΚ Βέροιας
Σχεδιασμός ιστοσελίδας για το ΙΕΚ Βέροιας
Σχεδιασμός ιστοσελίδας για το ΙΕΚ Βέροιας

Κατασκευή Ιστοσελίδας

Κατασκευή Ιστοσελίδας για το ΙΕΚ Βέροιας.


➜ Στόχος:
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της νέας ιστοσελίδας, η δομή και η επικοινωνία των ειδικοτήτων αλλά και όλων των πληροφοριών με κατανοητό τρόπο.

➜ Προσέγγιση:
Η στενή συνεργασία με την ομάδα των ΔΙΕΚ ήταν αυτή που μας βοήθησε να κατανοήσουμε και όλοι μαζί να σχεδιάσουμε τη δομή της ιστοσελίδας.
Μέλημά μας να δείχνει και να είναι μία "ζωντανή" εκπαιδευτική ιστοσελίδα που θα δίνει όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστούν οι μαθητές και οι ενδιαφερόμενοι όπως:
• Παρουσίαση Ειδικοτήτων
• Εγγραφές
• Ανακοινώσεις
• Δράσεις
• Πρακτική


➜ Αποτέλεσμα:
Το Δημόσιο ΙΕΚ Βέροιας εκσυγχρονίστηκε, αποκτά σύγχρονη αισθητική με πλούσια πληροφορία. Οι μαθητές και οι ενδιαφερόμενοι πλέον μπορούν εύκολα να ενημερωθούν και να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα.

➜ Πλατφόρμα Διαχείρισης:
Κατασκευή ιστοσελίδας μέσω WordPress

Project Info
Category:
Date:
Tags: