ΙΑΣΙΣ
Σχεδίαση ιστοσελίδας για το κέντρο αιμοκάθαρσης ίασις στη Βέροια
Σχεδίαση ιστοσελίδας για το κέντρο αιμοκάθαρσης ίασις στη Βέροια
Σχεδίαση ιστοσελίδας για το κέντρο αιμοκάθαρσης ίασις στη Βέροια
Σχεδίαση ιστοσελίδας για το κέντρο αιμοκάθαρσης ίασις στη Βέροια

Κατασκευή Ιστοσελίδας στη Βέροια.

Κατασκευή Ιστοσελίδας για τη Μονάδα Αιμοκάθαρσης ίασις στη Βέροια.


➜ Στόχος:
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της ιστοσελίδας για την ΙΑΣΙΣ Μονάδα χρόνιας Αιμοκάθαρσης στη Βέροια και η επικοινωνία της φιλοσοφίας του νέου αυτού εγχειρήματος.

➜ Προσέγγιση:
Η στενή συνεργασία με την ομάδα της μονάδας ΙΑΣΙΣ ήταν αυτή που μας βοήθησε να κατανοήσουμε και να αποδώσουμε με σαφήνεια τη δομή της ιστοσελίδας.
Ομαδοποιήσαμε τις πληροφορίες σε Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες και Τεχνολογία.
Δώσαμε μεγάλη έμφαση στις φωτογραφίες και σχεδιάσαμε icons που αποδίδουν γρήγορα τα πλεονεκτήματα της μονάδας.

➜ Αποτέλεσμα:
Οι αιμοκαθαιρόμενοι πλέον μπορούν εύκολα να πλοηγηθούν και να ενημερωθούν για τις Ιατρικές υπηρεσίες και τις τεχνικές αιμοκάθαρσης που παρέχει η μονάδα.

➜ Πλατφόρμα Διαχείρισης:
Κατασκευή ιστοσελίδας μέσω WordPress

Project Info
Category:
Date:
Tags: