ΛΟΓΟΣ & ΑΙΣΘΗΣΗ
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας Λόγος & Αίσθηση
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας Λόγος & Αίσθηση
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας Λόγος & Αίσθηση
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας Λόγος & Αίσθηση

Σχεδιασμός Λογότυπου

Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και εργοθεραπείας Λόγος & Αίσθηση.


➜ Στόχος:
Το λογότυπο ν' επικοινωνεί κυρίως την εργοθεραπεία και ν' έχει στοιχείο του εξοπλισμού της.

➜ Προσέγγιση:
Η κούνια ανήκει στα εργαλεία της εργοθεραπείας και σχετίζεται με την κινητικότητα και αισθητηριακή ολοκλήρωση. Ταυτόχρονα στήριγμα και κορμός του παιδιού που θ ακολουθήσει τη θεραπεία αποτελεί πάντα η οικογένεια.

➜ Αποτέλεσμα:
Ένα λογότυπο που αναπαριστά την οικογένεια με τον ήλιο και τα φύλλα να συμβολίζουν την ελπίδα. Το παιδί εξασκείτε στηριζόμενο στην οικογένεια του.

* Πλέον, εκατοντάδες παιδιά δουλεύονται μέσω της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης σε όλο τον κόσμο, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και την λειτουργικότητά τους.

Project Info
Category:
Date: