ΛΟΓΟΣ & ΕΞΕΛΙΞΗ
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και μαθησιακών δυσκολιών Λόγος & Εξέλιξη
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και μαθησιακών δυσκολιών Λόγος & Εξέλιξη
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και μαθησιακών δυσκολιών Λόγος & Εξέλιξη
Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και μαθησιακών δυσκολιών Λόγος & Εξέλιξη

Σχεδιασμός Λογότυπου

Σχεδιασμός Λογότυπου για το κέντρο λογοθεραπείας και μαθησιακών δυσκολιών Λόγος & Εξέλιξη.


➜ Στόχος:
Ο Σχεδιασμός του λογότυπου να είναι άρτια συσχετισμένος με το έργο που παράγει.

➜ Προσέγγιση:
Ξεκινήσαμε ψάχνοντας τα χρώματα τα οποία αποδώσαμε σε ένα τυχερό τριφύλλι. Για κάθε πέταλο σχεδιάσαμε icons σχετικά με την επιστήμη του κλάδου της λογοθεραπείας. Χρησιμοποιήσαμε μία ήρεμη γλυκιά γραμματοσειρά ώστε να δείξουμε και τον χαρακτήρα των ανθρώπων του κέντρου.

➜ Αποτέλεσμα:
Ένα φωτεινό, θετικό και ισορροπημένο λογότυπο άρτια συσχετισμένο με τις υπηρεσίες της λογοθεραπείας. Εύκολα αναγνωρίσιμο λόγω των χρωμάτων και της σχεδιαστικής λεπτομέρειας.

Project Info
Date: