ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΚΑΜΠΕΣΗ
Σχεδιασμός Λογότυπου για την Χειρουργό Ενδοδοντολόγο Σωτηρία Γκαμπέση.
Σχεδιασμός Λογότυπου για την Χειρουργό Ενδοδοντολόγο Σωτηρία Γκαμπέση.
Σχεδιασμός Λογότυπου για την Χειρουργό Ενδοδοντολόγο Σωτηρία Γκαμπέση.
Σχεδιασμός Λογότυπου για την Χειρουργό Ενδοδοντολόγο Σωτηρία Γκαμπέση.

Σχεδιασμός Λογότυπου

Σχεδιασμός Λογότυπου για την Χειρουργό Ενδοδοντολόγο Σωτηρία Γκαμπέση.


➜ Στόχος:
Η άρρηκτη σχέση του λογότυπου με την εξειδίκευση της Χειρουργού Οδοντιάτρου στην Ενδοδοντολογία.

➜ Προσέγγιση:
Βήμα πρώτο ν΄ ενημερωθούμε σχετικά με την επιστήμη της Ενδοδοντολογίας καθώς και για τα εξειδικευμένα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Επιλέξαμε λιτές γραμμές που θυμίζουν icon και ενώσαμε αυτές τις 2 επιστήμες.

➜ Αποτέλεσμα:
Ένα elegant λογότυπο που αντανακλά την επιστήμη της Ενδοδοντολογίας, προσδίδει κύρος και σοβαρότητα.

* Ενδοδοντική θεραπεία είναι η επέμβαση που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε «απονεύρωση».

Project Info
Category:
Date: